Γιώργος Παναγιωτόπουλος- Μέλος ΔΣ EEL

Senior Manager, Ernst & Young Business Advisory Solutions 

Απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης με ειδικότητα Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης.

Διαθέτει πάνω από 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σαν σύμβουλος επιχειρήσεων. Από το 1994 έως και το 2014 ήταν στέλεχος της εταιρείας PLANNING και σήμερα είναι στέλεχος της εταιρείας ERNST & YOUNG, Senior Manager στον τομέα Supply Chain & Operations.

Είναι εξειδικευμένος σε θέματα Logistics, Supply Chain & Operations Management, και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πάνω από 200 μελετητικών έργων σε Ελλάδα, Κύπρο καθώς και σε άλλες χώρες της Βαλκανικής.

Ως εκπαιδευτής, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης για την κατάρτιση άνω των 2.000 στελεχών επιχειρήσεων. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο εκπαιδευτών – εισηγητών του ΟΑΕΔ για την συμμετοχή σαν εισηγητής σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ. 

Έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις περιπτώσεων και ομιλίες σε κλαδικές εκδηλώσεις – εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει πλήθος σχετικών άρθρων σε κλαδικά περιοδικά και έντυπα επιχειρηματικής ενημέρωσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει συντονίσει και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ειδικών μελετών για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα (2007: Υπεύθυνος της ομάδας μελετητών που εκπόνησε την 1η Πανελλαδική έρευνα και την μέτρηση των μεγεθών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2009: Συμμετοχή στην ομάδα μελετητών που εκπόνησε την 2η Πανελλαδική έρευνα για την Εφοδιαστική Αλυσίδα).

 

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ EEL

SPOTLIGHT