Δημιουργία Λεξικού-Εγχειριδίου ορολογιών των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

(Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην διευκόλυνση του Έλληνα επαγγελματία Logistician, αλλά και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση όλων όσων ασχολούνται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα πρόκειται να εκδόσει το πρώτο για τα Ελληνικά δεδομένα Λεξικό - Εγχειρίδιο ορολογιών των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας το οποίο θα περιέχει άνω των 3000 λήμματα.)

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ EEL

SPOTLIGHT