Ομάδα εργασίας e-business forum με την συμετοχή της EEL


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EBUSINESS FORUM ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ EEL.

Ομάδα εργασίας Ιβ3 του EBUSINESS FORUM του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Ηλεκτρονικές Αγορές και Συνεργατικές υπηρεσίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: η κατάσταση μετά από 6 χρόνια και οι προοπτικές».
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics συμμετέχει στην εν λόγω ομάδα εργασίας με τους κ.κ. Φώτη Δαούση, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών και Διευθυντή Logistics LGElectronics Hellas και Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Operations & Logistics Manager, Beiersdorf Hellas(BDF). Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η καταγραφή των υπηρεσιών των Ηλεκτρονικών Αγορών στην χώρα μας (e marketplaces) μετά από 6 χρόνια που πρωτοεμφανίστηκαν στην χώρα μας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και πιο συγκεκριμένα στις προμήθειες και στις μεταφορές.

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ EEL

SPOTLIGHT