15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics/ 1stSoutheast European Congress on Supply Chain Management: «Διαχείριση Εφοδιαστικών Δικτύων για την Προώθηση της Ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (11-12 Νοεμβρίου 2011 - EEL ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)

  

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ EEL

SPOTLIGHT