ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»

 
Κατόπιν της από 11/12/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»  και σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η Iανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο STANLEY (Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη -Στάση Μετρό Μεταξουργείο, Αθήνα) στην Αίθουσα Βίκος.
 
Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της xρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του απολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
  3. Παρουσίαση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018
  4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ
  5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις-Αποφάσεις
  6. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά Μέλη του σωματείου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και για το έτος 2018 και όσα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2019.
Σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις, διαδικασίες και διευκρινίσεις, για  τη διεξαγωγή της ΓΣ, θα αναρτώνται στο επίσημο site της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (www.eel.gr) και με κάθε νέα ανάρτηση θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση προς τα μέλη.   

H παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη και ιδιαίτερη σημαντική
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Για την εκτύπωση και αποστολή υποψηφιότητας  πατήστε εδώ

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ EEL

SPOTLIGHT