ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ EEL κ. Ν.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΠ κ.Β.ΚΟΡΚΙΔΗ

Κοινή συνέντευξη των κκων Ν.Ροδόπουλου και Β.Κορκίδη για το πρώτο Supply Chain Logistics Cluster στο περιοδικό LOGISTICS LEADER/Ιανουάριος 2018

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ EEL

SPOTLIGHT